Pannonhalma Egyházmegyei Karitász

„Felajánlani magunkat mások szolgálatára olyan, mint a virágillat:
szétárad, függetlenül attól, hogy valaki ezt érzi-e vagy sem”

Pályázat

A kedvezményezett neve: Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezete

A projekt címe: A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE A PANNONHALMI KARITÁSZ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK BŐVÍTÉSÉVEL

Szerződött támogatás összege: 32,88 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2017.09.30 -2020.09.30.

A projekt teljes azonosító száma: EFOP - 1.3.7-17-2017-00117

A program bemutatása:

A projekt területi lehatárolása: a Karitász 15 településen lát el szociális, egészségügyi, lelkigondozói tevékenységet. A projektet arra a 10 településre, illetve a 10 település lakosságára koncentrálja a szervezet, amely települések esetében a Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ az illetékes hivatal. Az elmúlt években a Karitász és a Központ szorosan együttműködött a szociális, egészségügyi, lelkigondozói támogató tevékenység szervezésében a mindkettejük hatáskörébe, területi fókuszába eső 10 településen, melyek a következők: Bakonypéterd, Győrasszonyfa, Lázi, Nyalka, Ravazd, Táp, Tarjánpuszta, Tápszentmiklós, Veszprémvarsány és Pannonhalma.

Az adottságok és a Karitász korábbi tapasztalata alapján az érintett települések leginkább veszélyeztetett célcsoportjai, melyeket a projekt támogatásának fókuszában állnak:

  • Hátrányos helyzetű gyerekek
  • Munkanélküliek (esetünkben sokszor szenvedélybetegség kapcsolt)
  • Az idősek, főként az elmagányosodók és rossz anyagi helyzetben lévők
  • továbbá kismamák és a GYED-en lévő szülők.

A projekt keretében a részükre megvalósuló csoportos programok: a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szervezett táborok; munkanélkülieknek képzés félévente változó tematikával, havonta; Szent Márton napi lampionos zarándoklat és ehhez kötődő kézműveskedés; Adventi kézműveskedés ; iskolai prevenciós foglalkozások; kallódó fiataloknak sportfoglalkozások szervezése; önkénteseknek képzés, esetfeldolgozás.

A Karitász a pályázat keretében a célcsoportnak nyújtott szolgáltatásokon keresztül igyekszik a térség társadalmi kohézióját erősíteni, a társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációs folyamatokat erősíteni, illetve kompenzálni a hátrányba került emberek lemaradását, továbbá az érintett települések összjólléttét növelni hosszú távon. Ennek szellemében tervezte a projektjét. A konzorciumi partner, a Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Pannonhalmi Tagintézményének (a pannonhalmi általános iskola) tanulóinak tervezi bemutatni a szabadidő hasznos eltöltésének néhány módját preventív jelleggel, megelőzendő az elkallódást.

Köszönjük a támogatást.